Tag : us

Ang mga insulto ni Donald Trump sa mga alyado...

Si James D Melville Jr, naglilingkod bilang ambasador ng US sa silangang bansang Europa, ay nagsabi sa kanyang mga kaibigan at pamilya...

Read More

Muslim banned in US

Trump travel ban: What is the controversial immigration measure given green light by Supreme Court ruling

Read More