Tag : nobya

Ang Bulag na Kasintahan

May isang bulag na babae na galit sa sarili dahil lamang siya ay bulag. Kinamumuhian niya ang lahat, maliban sa kanyang mapagmahal...

Read More