Tag : nobya

Ang Bulag na Kasintahan

May isang bulag na babae na galit sa sarili dahil lamang siya ay bulag. Kinamumuhian niya ang lahat, maliban sa kanyang mapagmahal...

Read More
Your browser does not support the canvas element.